Virksomheter
Tidligere institusjonsleder ved N.K.S. Brusetkollen, Kristian Bredby og Anya.

Virksomheter

Norske Kvinners Sanitetsforening eier og drifter en rekke virksomheter som er et verdifullt supplement til de offentlige helse- og omsorgstjenestene.

Sanitetskvinnene har tradisjon for å ta vare på grupper som storsamfunnet ikke alltid ser. Det er over 100 år siden N.K.S. opprettet Norges første tuberkulosehjem. Siden den gang har sanitetsforeninger landet rundt sett behovene i sin samtid og retter innsatsen dit behovet er størst.

Drives lokalt

N.K.S. har ca 70 virksomheter over hele landet, i tillegg kommer sanitetshus, utleieboliger og eldreboliger. Hver enkelt virksomhet er eid og/eller drevet av en eller flere sanitetsforeninger eller fylkesforeninger. Virksomhetene er blant annet innenfor eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og sykehus.

Sanitetskvinnene driver veiledningssentre for pårørende i alle landets helseregioner. N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Her kan pårørende komme anonymt, de ansatte har taushetsplikt og det er ingen journalføring. Les mer om sentrene og finn ditt nærmeste senter på veiledningssenter.no  

Utover å være juridisk ansvarlig for virksomhetene og stå som eier eller leietaker av eiendommen, bidrar sanitetsforeningene ofte til det lille ekstra. For eksempel kan de kjøpe inn ekstra utstyr, gi støtte til kompetanseheving blant de ansatte eller stå for sosiale tiltak.


Driftsavtaler

Virksomhetene driver i tråd med N.K.S.' verdigrunnlag. Mange av virksomhetene har direkte driftsavtaler med helseforetakene som kjøper tjenestene av virksomhetene. N.K.S. kan også opprette helsetilbud som det offentlige ikke har mulighet til å prioritere.

Har du spørsmål om N.K.S. virksomheter kontakt Brit Eirin Bøe Olssøn, brit.olssoen@sanitetskvinnene.no

Les aktuelle saker om virksomheter