Utviklingsarbeid i utlandet
Leder i den lokale sanitetsforeningen i Bahir dar, Meshewe, med datteren.

Utviklingsarbeid i utlandet

Gjennom kunnskapsoverføring samt økonomisk og praktisk tilrettelegging, blir etiopiske kvinner rustet til å ta kontroll over eget liv.

Norske Kvinners Sanitetsforening har etablert en søsterorganisasjon i Etiopia som en selvstendig, myndighetsgodkjent organisasjon. Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) ble stiftet i 2011 og har sitt hovedkontor i Addis Abeba.


Ser behov

WHAE er organisert på samme måte som Norske Kvinners Sanitetsforening i sin tid ble bygget opp i Norge. Organisasjonen etablerer lokale enheter/kvinnegrupper som består av 50 kvinner som WHAE håndplukker i samarbeid med lokale myndigheter. Til nå er det god drift i syv av ni regioner.

Før WHAE etablerer seg i en region gjennomfører de en grundig kartlegging av hva som er de største utfordringene for kvinnene i regionen, og legger arbeidet opp deretter.


Deltakelse og helse

En viktig del av arbeidet er opplæring i organisasjonsarbeid, undervisning i helsespørsmål og å bidra til inntektsskapende arbeid for medlemmene.

Målene for samarbeidet mellom N.K.S. og WHAE er:

  • Å istandsette og oppfordre kvinner til å bidra til å bedre egen og andres helse
  • Å øke kvinners kapasitet for deltakelse i det økonomiske og sosiale samfunnsliv
  • Å bedre kvinners helse og livsvilkår
  • Å oppfordre til frivillig innsats


Finansieringen av oppbyggingen og aktiviteten i Women's Health Association of Ethiopia har tre kilder. Norad-midler via FOKUS, N.K.S.-midler og midler fra norske lokal- eller fylkesforeninger som er faddere for de lokale enhetene i Etiopia.


Les aktuelle saker om utviklingsarbeid