Omsorgsberedskap
Oslo omsorgsberedskapsgruppe.

Omsorgsberedskap

Sanitetskvinnenes lokale omsorgsberedskapsgrupper tar ansvar for hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, ulykker og kriser i sitt lokalmiljø.

Omsorgsberedskapsgruppene er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.


Beredskap lokalt

De lokale omsorgsberedskapsgruppene inngår samarbeid med kommunene knyttet til de lokale kriseberedskapsplaner og er et verdifullt supplement i det lokale beredskapsarbeidet. Lokalt kan det også inngås avtale med politiet og andre relevante samarbeidspartnere.

Sanitetskvinnene har erfaring med omsorgsarbeid, og har i tillegg god menneske- og lokalkunnskap. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i krise.

Per 2017 har Sanitetskvinnene 120 omsorgsberedskapsgrupper i 19 fylker. 


Samarbeid

N.K.S. har samarbeidsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politidirektoratet, og rammeavtale med Helsedirektoratet.

Her kan du laste ned avtalene:


Les aktuelle saker om omsorgsberedskap