Forskning og utvikling
Førstelektor Sigrunn Hernes og førsteamanuensis Nina Øverby i prosjektet «Mat for små mager».

Forskning og utvikling

Sanitetskvinnene initierer og finansierer forskning som tetter kunnskapshull om kvinners helse og livsvilkår. Deretter sørger vi for at ny kunnskap blir formidlet.

Som et ledd i vårt arbeid med kvinners helse og livsvilkår gir N.K.S. økonomisk støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. Langt over 100 millioner er gitt i løpet av de siste 15 årene.

Forskning redder liv og medvirker til utvikling av ny behandling. Helt siden starten av sanitetskvinnenes over hundre år lange historie har organisasjonen tatt samfunnsansvar ved å bygge og utvikle norsk medisin og norske helsetjenester.


Rammer ulikt

Kvinner lever lenger enn menn, men blir oftere rammet av kroniske sykdommer. Mye av den medisinske forskningen gjennom tidene er blitt gjort på menn. Det til tross for at det har vist seg å være store kjønnsforskjeller både når det gjelder utbredelse, symptomer og behandling av en rekke sykdommer.

Det er i dag store «medisinske kunnskapshull» når det gjelder kvinners helse. Derfor er Sanitetskvinnene særlig opptatt av forskning som undersøker hvorfor kvinner og menn har ulike symptomer og rammes ulikt av sykdommer, og hvilke konsekvenser det får for behandling.


Prioriterer kvinner

Årlig bevilger Sanitetskvinnene 6-10 millioner kroner av innsamlede midler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

>> Les hvilke prosjekter som er tildelt midler fra våre FoU-fond for 2017

I tillegg har vi som søkerorganisasjon til Extrastiftelsen fått igjennom prosjekter for godt over 10 millioner årlig de senere årene.

I dette arbeidet prioriterer vi prosjekter som gir økt kunnskap om kvinners helse og livsvilkår. Særlige fokusområder er kvinner og barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, spesielle utfordringer som jenter og kvinner i minoritetsmiljøer har, samt reproduktiv helse og likestillingsspørsmål.

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi for 2014-2017 - "Kvinner og barn først" kan du lese her.


Les aktuelle saker om forskning