Barn og unge
Ullerøy Sanitetsforening er "Lesevenn" for barn i barnehagen.

Barn og unge

Sanitetskvinnene jobber for at alle barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og delta på lik linje med andre barn.

Sanitetskvinnene har gjennom hele sin historie hatt et stort hjerte for barn. Frivillige sanitetskvinner er trygge voksenpersoner for barn og unge – og vi jobber for at alle skal få omsorg, gode opplevelser og delta på lik linje med andre barn.

Landet over sørger Sanitetskvinner for aktiviteter for barn som skolefrokoster, høytlesning for barn og aktiviteter for barn på asylmottak. Gjennom Min dag i dag gir vi gode opplevelser til barn og sammen med Egmont Fonden gir vi en håndsrekning i form av økonomisk støtte.


Min dag i dag

Sanitetskvinnene arrangerer drømmedager for barn som trenger litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen.

Min dag i dag er et tilbud til barn mellom tre og 18 år som har det vanskelig over tid. Det kan være mange grunner til at livet er vanskelig. Enten det er sykdom eller andre utfordringer, ønsker Sanitetskvinnene å gi barna gode opplevelser som kan gjøre de vanskelige dagene lettere.

Les mer om Min dag i dag


En håndsrekning

Hvert år deler Sanitetskvinnene ut millionbeløp i samarbeid med Egmont Fonden som en håndsrekning til barn og unge som på grunn av sin økonomiske situasjon sliter sosialt, helsemessig og med skolearbeidet.

Rundt 10 prosent av alle barn mellom 0 og 18 år bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det tilsvarer om lag 98 000 barn i Norge (Bufdir 2017). Regjeringens strategi mot barnefattigdom sier at det er viktig at barn og unge ikke stenges ute fra fellesskap med jevnaldrende på grunn av økonomi. En håndsrekning skal bidra til at alle barn får delta på lik linje.

Les mer om En håndsrekning


Lesevenn

Mange barn og unge sliter, av ulike grunner, med språkmestring og savner voksenkontakt. Barn har behov for å bli sett og oppleve voksne som gode rollemodeller. For å styrke barns språkutvikling og behov for voksenkontakt, tilbyr Sanitetskvinnene «Lesevenn» i samarbeid med skolefritidsordningen eller det lokale biblioteket. Høytlesning fra en Sanitetskvinne gir trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. 

Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles leseopplevelser og referanserammer gjennom høytlesning.

Les mer om Lesevenn


Dig In – sunn mat for ungdom

I dag bor flere tusen unge mennesker mellom 15-20 år alene på hybel, hybelhus eller i bofellesskap (SSB). Det er de som bor grisgrendt og må flytte nærmere videregående skole eller studiene. Det er enslige mindreårige flyktninger. Og atter andre som har valgt å flytte ut hjemmefra tidlig.

Det å bo alene og klare seg selv kan by på en rekke utfordringer. Med «Dig In – sunn mat for ungdom» vil Sanitetskvinnene lokalt hjelpe ungdom som bor alene til å få gode matvaner, spise og lage næringsrike, rimelige middager alene eller sammen med andre.

Les mer om Dig In


Gode opplevelser for barn

Lokale sanitetsforeninger har en rekke aktiviteter for barn som skolefrokoster, strikkekafé, barnebursdag, ferieleir og aktiviteter for barnefamilier. Flere tusen barn ønskes hvert år velkommen til verden med hjemmestrikkede sokker fra den lokale sanitetsforeningen. Hvert år støtter sanitetsforeningene aktiviteter og tiltak for barn og unge i nærmiljøet. Tiltakene spenner fra kostholdsforebyggende tiltak til ferie og fritidstilbud.

Flere tusen barn tilbringer store deler av sin barndom i asylmottak i Norge i dag. Sanitetskvinnene arrangerer aktiviteter for barn på mottak for at de skal få en mer aktiv og positiv hverdag i en sårbar situasjon.


Mamma Mia

Mamma Mia er et web-baserte selvhjelpsprogram som skal gi kunnskap og trygghet under graviditeten og som nybakt mor. Mor- og barnehelse har alltid vært viktig for Norske Kvinners Sanitetsforening. Derfor gir vi Mamma Mia helt gratis til alle gravide og nybakte mødre i Norge.

Les mer om Mamma Mia og prøv det her

 

Maiblomsten – barnas blomst

Sanitetskvinnene har solgt maiblomsten siden 1909 og salget har skaffet over 200 millioner kroner til inntekt for nordmenns helse. I dag går inntektene til arbeid for barn og unge rundt om i landets 650 lokale sanitetsforeninger.

Les mer om Maiblomsten 


Les aktuelle saker om barn og unge