Organisasjon
100 år med allmenn stemmerett for kvinner – 11. juni 2013 i Oslo.

Organisasjon

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er med sine 41.500 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon.

Sanitetskvinnene er til for andre. Til alle tider har Sanitetskvinnene spurt seg hvem som trenger oss mest. Det har gjort N.K.S. til en organisasjon som ser behovene i sin samtid og retter sin frivillige innsats dit behovet er størst.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. Vårt hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

N.K.S. er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk forankring i lokalmiljøet.


Lokalforeninger over hele landet

Våre omlag 41.500 medlemmer er tilknyttet mer enn 650 lokalforeninger. Det gjør Sanitetskvinnene til en av Norges største frivillige organisasjoner, gir god lokal forankring og betydelig handlekraft over hele landet.

Sanitetsforeningene arbeider med lokalt tilpassede tiltak. Aktivitetene vil derfor kunne variere fra en forening til en annen, men alle arbeider på ulike måter innenfor organisasjonens formål og tilslutter seg de store, nasjonale satsingene som er nedfelt i vår strategiske plan.


Midler som gjør en forskjell

Norske Kvinners Sanitetsforening driver for innsamlede midler. Mange forbinder Sanitetskvinnene med nettopp våre inntektsbringende aktiviteter som maiblomst og fastelavnsris. Disse, sammen med loddsalg, basarer og lignende, bidrar til å sikre inntekter til organisasjonens drift og aktiviteter.

Sanitetskvinnene bidrar årlig med betydelige beløp til lokale formål, samt 6-10 millioner kroner i årlige bevilgninger til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Prinsesse Astrid fru Ferner er N.K.S. høye beskytter. 


Sanitetskvinnenes motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet