Sekretariatet

 

Sekretariatet

Grete Herlofson
Generalsekretær

grete.herlofson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 950 35 743

Ansvarsområder: Leder sekretariatet l Ansvarlig for styrende organer l Representerer N.K.S. eksternt

 

Ragnhild H. Bommen 
Seniorrådgiver Administrasjon og HRSekretariatet

ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 976 32 059

Ansvarsområder: Sekretærfunksjon for generalsekretær og ledergruppa l Sekretærfunksjon for styrende organer og utvalg/komiteer l Bindeledd sekretariatet og styrende organer l HR rådgiver

 

Fagavdelingen

Britt Inger SkaanesSekretariatet
Leder Fagavdelingen

britt.inger.skaanes@sanitetskvinnene.no
Telefon: 92822051

Ansvarsområder: Koordinering og ledelse av fagutvikling og drift av aktiviteter l Planer og budsjett l Pådriver og innspill til ulik politikk l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen 

 

Anne-Bente Stigen Berg Sekretariatet
Seniorrådgiver Folkehelse

anne-bente.stigen.berg@sanitetskvinnene.no
Telefon: 944 97 687

Ansvarsområder: Folkehelse med fokus på fysisk og psykisk helse l Skjønnhetstyranniet l Kvinnehelsedagen l Kløvertur - basisaktivitet

 

Cecilia SkavlanSekretariatet
Fagkonsulent barn og unge

cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
Telefon: 928 20 108

Ansvarsområder: Min dag i dag l En håndsrekning – Egmont Fonden l Lesevenn – basisaktivitet

 


SekretariatetCathrine Holst Salvesen
(permisjon) 
Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst

cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

 

SekretariatetAnniken Schwamborn (permisjon)
Seniorrådgiver Integrering og mangfold

anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no
Tlf: 984 55 628

Ansvarsområder: Bosatte – inkludering av minoritetskvinner l Språkvenn – basisaktivitet

 

Linn Markussen - vikar for Anniken
Rådgiver Integrering og mangfold

linn.markussen@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Bosatte – inkludering av minoritetskvinner l Språkvenn – basisaktivitet l Prosjektleder "Motherhood - Mor i nytt land"

 

May Britt Buhaug
Sekretariatet
Seniorrådgiver/Prosjektleder Omsorgsberedskap

maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
Telefon: 975 48 751

Ansvarsområder: Omsorgsberedskap – basisaktivitet l Auriga Trust l Oppfølging ideell virksomhet

 

SekretariatetPernille Næss
Prosjektleder førstehjelp

pernille.naess@sanitetskvinnene.no
Telefon: 932 19 484

Ansvarsområder: Prosjektledelse førstehjelp - «Sammen redder vi liv»

 

SekretariatetIda Hansen
Seniorrådgiver vold

ida.hansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 995 10 985

Ansvarsområder: Rød Knapp alliansen– Stopp vold mot kvinner l Russekampanjen – Ja betyr ja l Etiopia – Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE)

 

Trine Munkvold Lindset
Prosjektleder Ressursvenn

trine.lindset@sanitetskvinnene.no
Telefon: 451 45 075

Ansvarsområder: Prosjektledelse l Ressursvenn - basisaktivitet

 

SekretariatetBeate Østengen
Prosjektleder Dig In, migrasjon og oppvekst

beate.ostengen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 920 89 205

Ansvarsområder: Dig In – basisaktivitet l Asylfeltet – aktivitet for kvinner og barn på asylmottak l Sisterhood – basisaktivitet

 

Ideell virksomhet, forsking og utvikling

Sekretariatet

Brit Eirin Bøe Olssøn
Leder Ideell virksomhet, forskning og utvikling

brit.olsson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 91192811

Ansvarsområder: Medlemsservice for eiere og virksomhetene tilknyttet N.K.S. l Koordinering og ledelse av avdelingen l Planer og budsjett l Personalansvar for avdelingen

 

Iselin Løvhøiden
Senior prosjektrådgiver

iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no
Telefon: 466 64 500

Ansvarsområde: Søknader til ExtraStiftelsen, herunder Ekspress l Bistand til lokalforeninger og virksomheter eksterne søknader l Rapportering midler

 
Sekretariatet

Mette Hanekamhaug
Politisk seniorrådgiver

mette.hanekamhaug@sanitetskvinnene.no
Telefon: 412 00 745

Ansvarsområder: Politisk påvirkningsarbeid l Høringsuttalelser og politikermøter l Bidra i kommunikasjonsarbeid knyttet til fagområde

 

SekretariatetElisabeth T. Swärd
Seniorrådgiver Kvinnehelse og forskning

elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
Telefon: 958 02 425

Ansvarsområder: Kvinnehelse, medisin og helse generelt l N.K.S.’ forskingsfond l Forskningssøknader til ExtraStiftelsen

 

Marianne Lindholm
Juridisk rådgiver

marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Juridisk bistand virksomheter og eiere l Rammevilkår for ideell sektor 

 

Kommunikasjons- og markedsavdelingen

SekretariatetLiv Hukset Wang
Leder Kommunikasjons- og markedsavdelingen

liv.wang@sanitetskvinnene.no
Telefon: 913 27 787

Ansvarsområder: Koordinering av kommunikasjons- og markedsarbeidet l Planer og budsjett l Presse/media arbeid l Ansvarlig for oppfølging av prosjektet «Snu Trenden 50 000 i 2020»

 

SekretariatetTone Lill Hammerlund
Seniorrådgiver organisasjon

tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no
Telefon: 909 83 494

Ansvarsområder: Organisatoriske spørsmål til tillitsvalgte, lokalforeninger, fylkesforeninger l Tillitsvalgtopplæring/organisasjonsopplæring l Organisasjonsutvikling

 

SekretariatetBeate Framdal
Rådgiver Kommunikasjon og marked

beate.framdal@sanitetskvinnene.no
Telefon: 481 76 001

Ansvarsområder: Redaktør medlemsblad Fredrikke l Publikasjoner/brosjyrer l Presse/media l Historisk informasjon

 


SekretariatetIngvild Eikrem Koløen
(permisjon)
Rådgiver Kommunikasjon og marked

ingvild.koloen@sanitetskvinnene.no

 

Maiken Prestmo
Rådgiver kommunikasjon og marked (vikar)

maiken.prestmo@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Nettsider l Sosiale medier l Nytt og nyttig/nyhetsbrev til tillitsvalgte

 

 

Tord Pedersen
Rådgiver, organisasjon og medlemsrekruttering
(vikar)

tord.pedersen@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Snu Trenden-prosjektet l Verving og medlemskommunikasjon l Organisasjonsutvikling l Oppfølging av lokalforeningene l Opprettelse av nye lokalforeninger 

 

Sekretariatet

Lena Lerang
Rådgiver organisasjon og medlemsrekruttering

Kontorplass i Stavanger

lena.lerang@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 07 064

Ansvarsområder: Koordinator for «Spleiselag»-prosjektet l Praktisk oppfølging av lokalforeninger i spleiselaget - verving/synlighet/organisasjonsutvikling

 

Økonomi og administrasjonsavdelingen

SekretariatetHeidi Kristiansen
Leder Økonomi- og administrasjonsavdelingen

heidi.kristiansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 900 68 589

Ansvarsområder: Koordinering av økonomi, administrasjon og medlemsservice l Planer, budsjett og rapportering l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen

 

SekretariatetOle Morten Rognerud
Regnskapsansvarlig

ole.morten.rognerud@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 085

Ansvarsområder: Regnskap og lønn l Inn- og utbetalinger tillitsvalgte l Kontingentrefusjon l Rapportering til offentlige myndigheter

 

Ole Skau Jakobsen
Medlemsansvarlig

ole.skau.jakobsen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 082

Ansvarsområder: Medlemsservice l Oppdatere kontaktinformasjon på lokal- og fylkesnivå l Medlemslister

 

SekretariatetAnette Engkvist
Rådgiver medlemsservice og administrasjon

anette.engkvist@sanitetskvinnene.no

Telefon: 908 37 411

Ansvarsområder: Medlemsservice l Ressursperson i avdelingen l Oppfølging arrangementer

 

SekretariatetAfshan Rehman
Rådgiver økonomi/administrasjon

afshan.rehman@sanitetskvinnene.no
Telefon: 400 57 790

Ansvarsområder: Nettbutikken l Administrativt ansvar for arrangementer l Momskompensasjonssøknad l Digitaliseringsprosesser l Personvern - GDPR

 

SekretariatetMay Gudevold Boutangache
Administrasjonskonsulent

may.boutangache@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 081

Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Lokalforeningenes årsrapportering l Fakturering og purringer

 

Sue Anita Solberg
Administrasjonsansvarlig

sue.solberg@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Drift, lokaler og kontor l GDPR-rutiner l Nettbutikk l Arrangementer, APSIS l Oppfølgning teknisk IT