Har du et helseprosjekt som du trenger penger til?

Har du et helseprosjekt som du trenger penger til?

-Lokalforeninger, N.K.S. virksomheter og eksterne søkere som har et helseprosjekt de ønsker penger til, kan nå kontakte oss for hjelp og rådgivning til å søke om midler fra ExtraStiftelsens Helseprosjekt-ordning, sier Senior prosjektrådgiver Iselin Løvhøiden.

Hun sitter nå klar til å formidle din søknad til ExtraStiftelsen!

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Sanitetsforeningen er en av de 36 medlemsorganisasjonene i ExtraStiftelsen.

Norske Kvinners Sanitetsforening er nå spesielt ute etter helseprosjekter innen følgende områder:

  • Seksuell og reproduktiv helse
  • Fokus på sårbare grupper
  • Voldsforebygging mot kvinner
  • Integrering og mangfold
  • Tiltak mot kroppspress/psykisk helse
  • Innsats for å trygge barn og unges oppvekstsvilkår
  • Folkehelse

Forankring og beskrivelse av N.K.S sin rolle i prosjektet er viktig.

Prosjekter med et helseformål spenner fra alt mellom; Arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjektene det søkes om kan løpe over ett, to eller tre år og det kan søkes om maks 1.million kroner årlig.

Lurer du på hva slags prosjekter vi har hjulpet tidligere? Les denne nettsaken: Over 3,2 millioner kr i støtte fra ExtraStiftelsen.

Søknadene vurderes ut ifra N.K.S sine målsettinger, faglige kriterier og kvalitetskrav. Alle prosjektsøknader må være i henhold til N.K.S. sine virksomhetsområder. For mer informasjon ta kontakt med; iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no, intern søknadsfrist: 15.Februar.