Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt

Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt

Dette er en forespørsel om å delta i forskningsprosjektet «Hvordan og hva forteller unge kvinner med kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS om sine bedringserfaringer»?

Det finnes i dag lite kunnskap om bedringsprosesser og tilfriskning av ME/CFS.

Blant Sanitetskvinnenes medlemmer har det blitt etterspurt mer forskning på ME.

Nå trenger Silje Helen Krabbe deg, eller noen du kjenner, som er jente/ung kvinne mellom 16 og 25, som har vært syk i over ett år og nå blitt frisk eller betydelig bedre av sykdommen.  

Hensikten med denne studien er å utvikle ny kunnskap om hva unge kvinner selv anser å være betydningsfullt i bedringsprosessen. Dette er en doktorgradstudie som strekker seg over 4 år og hvis du ønsker å delta innebærer det at du vil bli intervjuet av stipendiat Silje Helen Krabbe. Du velger selv hva og hvordan du vil fortelle om dine erfaringer om å være syk og bli bedre. Prosjektleder (hovedveileder) for studien er førsteamanuensis Karen Synne Groven, Fakultet for Helsefag, OsloMet. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Norsk senter for forskningsdata.

Doktorgradstudiet er finansiert av ExtraStiftelsen gjennom Norske Kvinners Sanitetsforenings (N.K.S.).

Hvis du, eller noen du kjenner ønsker å delta i prosjektet ta kontakt direkte med Silje Helen Krabbe på mailadresse: siljehel@oslomet.no eller send SMS til mobil: 40607215.