Vil ha en egen kvinnehelseportal

Vil ha en egen kvinnehelseportal

- Kvinner fortjener noe bedre enn «Dr. Google» for å få kunnskap om sin egen helse, sa generalsekretær, Grete Herlofson, under lanseringen av kvinnehelserapporten fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no fredag ettermiddag.

I samarbeid med Kilden kjønnsforskning.no har Sanitetskvinnene bidratt til å utarbeide et solid dokument som har fått tittelen: Hva vet vi om kvinners helse?

> Last ned rapporten: Hva vet vi om kvinners helse? (pdf)

Det er nå 17 år siden Kvinnehelseutvalget overleverte utredningen NOU 1999: Kvinners helse i Norge. Den avdekket en gjennomgående mangel på kjønnsspesifikk kunnskap og kjønnsperspektiv i medisinsk forskning. Utvalget ble ledet av professor Johanne Sundby ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

- Kvinnene er fremdeles «det annet kjønn» i 2018. Mannen er fortsatt normen innen medisinen. Det er blitt et betydelig fokus på kvinnehelse i en ramme av den seksuelle og reproduktive helsen. Men fødselsomsorgen har krympet og vi har nye abortdiskusjoner. Mange kvinner har ikke kontroll over sin egen kropp. Kvinner lever lenger enn menn, men er fremdeles mer syke, sa professor Sundby.

Hun trakk også frem kvinners mentale helse, at de spiser mer psykofarmaka enn menn og tar usunne livsstilvalg, som å gå i høyhælte sko. Kvinner er også utsatt for feilinformasjon som at det er sunt å drikke vann av flaske.

- Kvinner gjør også mye av andre ting i skjønnhetens og sunnhetens tegn, som å operere pupper, bak og lår, sa professor Johanne Sundby.Grunnleggende spørsmål

Fastlege, forfatter og universitetslektor ved UiO, Kaveh Rashidi, kunne i sitt innlegg opplyse at det er et stort behov for kunnskap om egen helse.

- I min praksis som fastlege møter jeg kvinner i alle aldre og med alle typer tilstander, sa han.

Rashidi er også skremt over hva slags kunnskap og råd kvinner får når de googler spørsmål om helse.

- En kvinnehelseportal vil være en nødvendig motvekt til bloggere og andre som opptrer som helseguruer på nettet. Min erfaring er at det ofte er basal informasjon de trenger, påpekte han. 


Samlet på ett sted

Den rykende ferske rapporten, Hva vet vi om kvinners helse, viser at det fortsatt er stor mangel på kunnskap om kvinners helse, og derfor er det et ønske om å utvikle en egen nettportal som formidler viktig kunnskap.

- Når vi søkte etter forskningspublikasjoner innen kvinners helse fant vi mest på det som omhandler reproduktiv helse. Vi vet at flest kvinner dør av hjerte- og karsykdommer, men på det temaet fant vi kun 160 av 1854 publikasjoner, opplyste prosjektleder, Anne Winsnes Rødland, rådgiver ved Kilden kjønnsforskning.no.

I rapporten har man konsentrert seg om de sykdommene som rammer flest kvinner:

  • Hjerte- og karsykdommer
  • Kreft
  • Muskel –og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander
  • Psykisk helse
  • Helse i ulike livsfaser: Reproduktiv helse, fødsler, overgangsalder og aldring

Det er kjønnsforskjeller både når det gjelder symptomer, og hvem som får hvilke sykdommer.

- Selv om rapporten viser at vi mangler kunnskap, er det viktig at vi får samlet den kunnskapen vi har på et sted. En kvinnehelseportal kan brukes av helsevesenet, beslutningstakere og brukere, sa direktør Linda M. Rustad ved Kilden kjønnsforskning.

Lanseringen av rapporten ble avsluttet med en politisk debatt, der deltok: Åse Bruun-Gundersen (Frp), Torill Eidsheim (H), Kjersti Bergstø (SV) og Seher Aydar (Rødt). Politikerne var enige om at dette er en viktig rapport, og Bruun-Gundersen inviterte Sanitetskvinnene og Kilden til å komme på møte med dem og presentere rapporten nærmere.


På bildet fv: Generalsekretær Grete Herlofson, N.K.S., professor Johanne Sundby, Uio, politisk rådgiver Mette Hanekamhaug N.K.S., forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd, N.K.S.. Fra Kilden: Prosjektleder Anne Winsnes Rødland og direktør Linda M.Rustad