Velkommen til Meråker kurbad

Velkommen til Meråker kurbad

Hos Meråker Kurbad blir hver enkelt pasient møtt av et tverrfaglig team for å tilpasse oppholdet på best mulig måte.

– Vi vet hvor viktig det er at pasienten blir møtt og ivaretatt av et tverrfaglig og kompetent personell, som i tett samarbeid med pasienten finner det beste opplegget for oppholdet, sier Kristin.

– Først etter én uke vurderer man pasientens fremgang, for så å sette en dato for hjemreise, fortsetter Kristin.

Døgnopphold for revmatikere

I Midt-Norge er Meråker Kurbad alene om å tilby døgnopphold for revmatikere. Oppholdet tilpasses den enkelte, og er en kombinasjon av individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Gruppeaktiviteter er trimgrupper, aktiviteter i basseng og uteaktiviteter. Individuelt får pasienten eget treningsprogram og veiledning skreddersydd pasientens livssituasjon.

– Det er viktig at det etableres mål som pasienten selv er delaktig med å definere, sier Kristin Mjøsund. – Etter endt opphold blir pasienten fulgt opp av sin primære kontaktperson, for å høre hvordan det går med den oppsatte planen og pasientens motivasjon, forteller Kristin.

Bridge prosjektet

Meråker kurbad er med i et spennende forskningsprosjekt. Pasienter og institusjoner fra hele landet deltar i forskningsprosjektet Bridge, i samarbeid med et sykehus i Nederland.

–  Studiet har som mål å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet, og vil gi oss viktig informasjon om hvilken betydning rehabilitering har for den enkelte i et lengre perspektiv, forteller Kristin.

Forskningen er forankret i Diakonhjemmet sykehus i Oslo, som er Nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering, og ledes av ergoterapeut og professor Ingvild Kjeken. Prosjektet har fått midler etter søknad til Norsk forskningsråd.

Unge revmatikere

Unge revmatikere tilbys et eget behandlingsopplegg på Meråker Kurbad. Oppholdet er tilpasset denne pasientgruppen og er todelt, 11 dager med behandlingsopphold og en hjemme periode på ca. 3 måneder. – Vi samarbeider tett med fagpersoner i Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer på St. Olavs Hospital, forteller Kristin Mjøsund.

– Her får man tilpasset trening, behandling, undervisning, erfaringsutveksling og informasjon om aktuelle temaer. Det kan være tema som arbeidsliv, hverdagsmestring, familieplanlegging, kosthold og økonomi, samt informasjon fra aktuelle brukerorganisasjoner, sier Kristin.

Nytt bygg og nye tilbud 2018

I disse dager oppføres det også et nytt bygg, som skal stå ferdig i september. Her er det rom for barn, ungdom og unge voksne med ulike diagnoser i alderen 6-30 år. Vi planlegger en åpning av bygget tidlig i oktober, forteller Kristin.

– Nybygget er tilpasset de unge med funksjonshemming og deres ledsagere. Men det vil bli benyttet av andre pasienter i perioder hvor vi ikke har gruppetilbud til de unge, fortsetter Kristin.

Vi «skreddersyr» tilbud til både enkeltpersoner og til grupper, kan Kristin fortelle. Spesielt for denne pasientgruppen er at vernepleier og idrettspedagog går mer inn i planlegging og gjennomføring av oppholdene.

Tilbudet skal utvikles videre i samarbeid med Meråker videregående skole. Deres friluftslivstudenter vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av friluftslivdager, og får integrering av funksjonshemmede innen idrett som nytt læringsmål. Her er målet tilpasset aktivitet, læring, vennskap og sosial mestring, sier Kristin

– Vi har de senere årene vært gjennom flere runder med anbud på spesialisert rehabilitering. Virksomheten har hatt evnen til å tilpasse seg oppdragsgivers (Helse Midt-Norge) krav til innhold, kvalitet og volum og derigjennom blitt en av aktørene som Helse Midt-Norge ønsker å ha med videre, avslutter Kristin Mjøsund

 

Meråker kurbad er et offentlig godkjent rehabiliteringssenter, hvor man tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering til pasienter med ulike lidelser. De siste årene har kurbadet etter avtaler med Helse Midt-Norge levert tjenester innen døgn-, dag- og ambulant virksomhet.