Samarbeid for samtykke
Amnesty og N.K.S. jobbet sammen for å få Stortinget til å vedta et samtykkekrav.

Samarbeid for samtykke

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Halvparten av dem var ikke en gang fylt atten år da overgrepet skjedde. Det er grunnen til at både Amnesty International og Sanitetskvinnene vektlegger forebyggende arbeid mot voldtekt og andre seksuelle overgrep.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge
Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

Begge organisasjonene har holdningsskapende kampanjer rettet mot russen. Kampanjene vektlegger betydningen av et oppriktig samtykke til sex. Amnestys kampanjeslagord er Nei er Nei – fordi et nei alltid skal respekteres. Sanitetskvinnenes kampanjeslagord er Ja betyr ja – fordi samtykke til sex alltid skal være på plass.

Amnesty og Sanitetskvinnenes kampanjer utfyller og supplerer hverandre. Organisasjonene jobber for akkurat samme mål – å forebygge voldtekter blant ungdom og unge voksne. Organisasjonene har et tett og godt samarbeid også på andre områder. Denne våren har vi jobbet sammen for å få Stortinget til å vedta et samtykkekrav i straffelovens voldtektsbestemmelse. Dessverre var det kun et mindretall på Stortinget som gikk inn for å støtte dette kravet. Amnesty og Sanitetskvinnene vil sammen med andre rettighets- og kvinneorganisasjoner fortsette kampen for lovendring. Men selv om det ikke ble lovendring denne gangen er kampanjene våre viktige fordi det vi trenger mest av alt er holdningsendringer.

Vårt felles ønske er at ungdom og unge voksne skal oppleve seksualitet som en positiv kraft og en berikelse i livet. Vårt felles mål at ingen skal ende opp som overgriper eller voldtektsutsatt i løpet av russetiden. I det perspektivet er både respekten for et nei og betydningen av et ja viktige budskap.