Med hjerte for mennesker på flukt
Sandnessjøen sanitetsforening gir store og små beboere på asylmottak gode opplevelser.

Med hjerte for mennesker på flukt

I dag er det verdens dag for flyktninger, og sanitetskvinnene sender varme tanker til alle som flykter for å få en bedre fremtid.

Ved inngangen til 2018 er 68,5 millioner mennesker på flukt. For sjette året på rad stiger totaltallene for mennesker på flukt, det viser det ferske Flyktningregnskapet 2018 fra Flyktninghjelpen.

Til tross for at tallene øker globalt, har det aldri kommet så få flyktninger til Norge noen gang tidligere som det det gjør nå. Norge tok imot 3 350 asylsøkere i 2017, det er betydelig færre en årene før og har ført til at asylmottak nå legges ned over hele landet. Det er nå et stort behov for tiltak som bidrar til å skape en normal hverdag for de som bor på asylmottak.

Med støtte fra IMDi og UDI setter lokale sanitetsforeninger i gang aktiviteter for kvinner og barn som bor på mottak.


Turer til glede for store og små

Sanitetskvinnene i Sandnessjøen har de siste årene hatt en rekke aktiviteter for kvinner og barn på Alstahaug statlige asylmottak.

– Asylmottaket er vedtatt nedlagt og stenges 31. juli, så det er mye frustrasjon og usikkerhet for familiene som bor der. Derfor håper jeg vi har gitt barna en positiv opplevelse de kan ta med seg videre, sier Sella Andrea Mathisen fra Sandnesjøen Sanitetsforening.

Mandag 18. juni dro hun på tur med 50 forventningsfulle barn og voksne fra Alstahaug statlige asylmottak til Namskogen familiepark på Trones i regi av sanitetsforeningen.

– Vi var heldig med været og hadde en opplevelsesrik dag. Vi fikk se mating av tre bjørner, hilse på rådyr, fugler og geiter. Noen kjørte bilbane mens andre var ute i tråbåter, forteller Mathisen.

Dagen etter dro tre av damene fra Sandessjøen Sanitetsforening og 14 damer fra asylmottaket til den gamle handelsbryggen/museet Vangbrygga i bygda Bardal i Leirfjord kommune.

– Der fikk vi se oss om på museet, vi fikk en innføring i norske mattradisjoner av kokken og fikk smake på mange av rettene, forteller Sella Andrea Mathisen.

Før Alstahaug statlige asylmottak legges ned planlegger Sandnessjøen sanitetsforening en stor avskjedsfest for beboerne.

De engasjerte sanitetskvinnene i Sandnessjøen oppfordrer andre lokalforeninger som har mottak i sine nærmiljøer til å bidra til å skape meningsfulle avbrekk fra en usikker hverdag.


Sanitetskvinner over hele landet spiller en aktiv rolle i det norske integreringsarbeidet. Vi har fokus på å inkludere og involvere kvinner med minoritetsbakgrunn.

> Les mer om vårt arbeid for integrering og mangfold