Mangeårig kamp mot kroppspress har gitt resultater
Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) og Anne-Bente Stigen Berg, fagrådgiver N.K.S.

Mangeårig kamp mot kroppspress har gitt resultater

I dag er jubelen stor – mangeårig kamp mot kroppspress og skjønnhetstyranniet har gitt resultater!

Siden Norske Kvinners Sanitetsforening nasjonale underskriftskampanje for merking av retusjert reklame i 2015 har vårt arbeid for å bekjempe kroppspress fortsatt.

Vi har arbeidet aktivt på nasjonalt nivå gjennom flere møter med stortingspolitikere, deltatt på høringer og samarbeidet med andre organisasjoner.

I tillegg har N.K.S. initiert en grasrotkampanje i enkelte kommuner hvor lokale sanitetsforeninger gjennom enten underskriftskampanjer eller direkte kontakt med kommunepolitikerne arbeidet for å innføre forbud mot eller merking av retusjert reklame i sine kommuner.


N.K.S. på Stortinget

Tidligere i vår ble det fremmet to representantforslag på Stortinget: 

  • Familie- og kulturkomiteen: seks ulike tiltak ment for å redusere kroppspress mot ungdom (av Sosialistisk Venstreparti)
  • Helse- og omsorgskomiteen: regulering av tilbud og bruk av kosmetiske injeksjoner, aldersgrenser og forbud mot markedsføring av dette (av Arbeiderpartiet).

Sanitetskvinnene synes forslagene var gode og ønsket å bidra til at disse skulle bli vedtatt av Stortinget. Derfor tok vi direkte kontakt med både forslagsstillerne og saksordførerne i begge sakene for å ha møter, kommet med innspill og hatt dialog underveis i saksbehandlingen.

Fysisk og psykisk helse henger tett sammen, og dagens ungdom rapporterer om stadig øktende press fra flere hold. De nyeste tallene fra Ungdata viser en økning på 40 % i psykiske lidelser hos unge jenter. Mye av årsaken er kroppspress. I samarbeid med organisasjonen PRESS la vi en strategi for å oppnå felles mål: nemlig at tiltak om kroppspress skal implementeres i den allerede pågående opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

Resultatet ble at Stortinget i dag enstemmig vedtok at kroppspress skal implementeres i opptrappingsplanen. I tillegg Stortinget ber regjeringen sikre et forsterket tilsyn med usunn reklame mot barn og unge som promoterer urealistiske skjønnhetsidealer og bidrar til kroppspress – helt i tråd med vår mangeårige kamp mot retusjert reklame

Det andre representantforslaget går på reguleringen av kosmetiske injeksjoner og inngrep. Stortinget vedtok i går en oppfordring til regjeringen om å regulere tilbud og bruk av kosmetiske injeksjoner, innføre aldersgrenser og forbud mot markedsføring av kosmetiske injeksjoner. Dette vil få betydelige konsekvenser og endelig regulere en usunn, kommersiell bransje som til nå har fått fritt spillerom.