Flere vil gjøre en forskjell for andre
Husøy sanitetsforening på Kløvertur.

Flere vil gjøre en forskjell for andre

120 sanitetsforeninger satte i fjor i gang Kløvertur der alle inviteres med på tur. Året 2017 ble et år hvor en rekke aktiviteter som gjør en forskjell for andre ble satt i gang.

I fjor svarte 4 500: - Ja, jeg vil bli Sanitetskvinne! De vil gjøre en forskjell – og bidra til et tryggere og bedre lokalsamfunn for alle. Sanitetskvinnenes årsmelding for 2017 viser et år med stor aktivitet.

120 foreninger har Kløvertur, et lavterskeltilbud som gjør at det er lett å komme over dørstokkmila. Uansett hvilken form man er i. Å gå tur sammen med andre er god folkehelse i seg selv.

Ved utgangen av året har 80 foreninger Språkvenn. Uten språk blir det ingen integrering eller inkludering. Sanitetskvinner tar også ansvar for å gi barn og unge på asylmottak opplevelser som normaliserer en unormal hverdag.

I 2017 var det 15 foreninger som leser høyt for barn i skole- og barnehagealder. Noe som stimulerer til utviklingen av fantasi og læring. I bøkenes magiske verden får alle barna være med på den samme reisen.

Det er ikke lett å flytte hjemmefra for første gang. Ni foreninger har holdt kurs der ungdom har lært å lage sunn og god mat til en rimelig penge i 2017. Med på veien har de også fått andre tips som er nyttig for hybellivet.

Når alarmen går står 3 000 sanitetskvinner over hele landet klare til å rykke ut for å bidra med mat, hus og omsorg. Totalt har N.K.S. 120 omsorgsberedskapsgrupper, som også er en del av kommunens beredskapsplaner. N.K.S. har samarbeidsavtale med Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og nå også Politidirektoratet.


Vold mot kvinner

Alt står ikke like bra til i ett av verdens mest likestilte land. Ett stort og alvorlig samfunnsproblem er vold mot kvinner. I 2017 feiret Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner, fire år og utdeling av over 380 000 røde knapper.

Gjennom Ressursvenn, som er etter en modell i Oslo Sanitetsforening, er frivillige en støttespiller for kvinner som har vært på et krisesenter og som skal reetablere seg i samfunnet og finne tilbake til egne ressurser.

I underkant av 1 av 10 norske kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Ofte skjer voldtektene på fest, og overgriper og den utsatte kjenner hverandre fra før. Ofte er de under 25 år. Dette er bakgrunnen for at sanitetskvinner er rundt på videregående skoler og snakker med russen om samtykke til sex. Ca 9 000 russ ble nådd i 2017. SKAM-skuespillerne stilte som ambassadører til kampanjen Ja betyr ja, som gikk i sosiale medier.


Skjønnhetstyranniet

Tall fra Ungdata viser at unge jenter med psykiske utfordringer som angst og depresjon har økt med 40 prosent de siste årene. Den største psykiske lidelsen blant jenter og unge kvinner mellom 13-25 år er spiseforstyrrelser. 67 prosent opplever kroppspress og oppgir reklamen som viktigste kilde.

I Sanitetens uke har foreninger over hele landet hatt fokus på at man er mer enn et utseende. Sammen med psykiater Anne Kristine Bergem er det utarbeidet seks råd om hvordan voksne kan være gode rollemodeller. For å få frem budskapet utviklet vi kampanjen #Jeglikerdeg.


Barn og unge

Antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Allerede i barndommen skapes ulikhetene. Mange har ikke råd til å la barna sine delta på fritidsaktiviteter, som er en viktig arena for nettverk og sosial læring. PC og annet utstyr til skolearbeid er også for kostbart. Gjennom samarbeid med Egmont Fondens «En håndsrekning» hadde N.K.S. muligheten til å hjelpe 500 barn ved å gi nødvendig støtte til aktiviteter og utstyr knyttet opp til skole, fritid- og læring.

Mange barn trenger en drømmedag som gir dem et friminutt fra en tøff hverdag. «Min dag i dag» er for barn og unge i alderen fra 3 til 18 år som har utfordringer grunnet sykdom eller andre familiære årsaker. Om lag 200 barn fikk i fjor oppfylt drømmen sin.