Da meldte hun seg umiddelbart inn.

Da meldte hun seg umiddelbart inn.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen hadde et nostalgisk forhold til Sanitetskvinnene. Helt til hun sommeren 2015 besøkte Revmatismesykehuset i Haugesund.

Da meldte hun seg umiddelbart inn.

- Saniteten var bautaen i nærmiljøet der jeg vokste opp på Haga som ligger i Nes på Romerike.  Mamma var aktiv Sanitetskvinne. Jeg vokste opp med fastelavnsris og maiblomster.  Til konfirmasjonen fikk jeg mange av de flotte festtelegrammene som Sanitetskvinnene solgte. Hjemme var det møter, der planer for det videre arbeidet i foreningen ble lagt.  Jeg husker godt julemessene på Samfunnshuset, med flotte håndarbeider. Dette er gode barndomsminner. Under besøket gikk det opp for meg at Sanitetskvinnene handler om mye mer enn de nostalgiske minnene jeg har med meg fra barndommen, sier Wilhelmsen Trøen.

Høyres første kvinne

Hun er landets andre kvinnelige stortingspresident, etter Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) og er Høyres første kvinne i stolen.

Hun tok over vervet etter sin partifelle Olemic Thommesen, som måtte gå som følge av   budsjettsprekk knyttet til Stortingets byggprosjekt. Dette består av rehabiliteringen av Prinsensgate 26, som skal bestå av nytt post-og varemottak og en tunnel, som fører frem til dette mottaket

- Det er også spesielt at en stortingspresident skiftes ut på denne måten, forklarer Tone Wilhelmsen Trøen.

Det er bakgrunnen for at en Sanitetskvinne nå er rangert som nummer to i Norge etter Kongen.

Trøen presiserer at hun ikke sitter i faste møter med kongen, slik regjeringen gjør.

Jobben består blant annet av å lede arbeidet i Stortinget. Sammen med Stortingets presidentskap skal hun utarbeide Stortingets arbeidsplan. Saker blir fordelt og møtene skal ledes her, som på andre arbeidsplasser.

- Vi har en dagsorden. Det er viktig at stortingsmøtene foregår i ryddige og ordentlige former, også når det er høy temperatur og mye medietrykk på enkelte saker, opplyser hun.

Stolt Sanitetskvinnene

Hun er stolt av å være Sanitetskvinnene og N.K.S. sitt bidrag til det norske samfunnet gjennom 122 år.

- Sanitetskvinnene har gjort en formidabel innsats for vårt velferdssamfunn. Organisasjonen startet tidlig sykepleierutdanningen da det var mangel på sykepleiere. N.K.S. bidrar til å fremskaffe kunnskap gjennom forskning. Sanitetskvinnene setter kvinnehelseutfordringer på dagsorden, sier Trøen,

Hun understreker at Sanitetskvinnene alltid har vært  flinke til å se behov og etablere tilbud.

- Jeg får dessverre ikke vært aktiv i foreningen min. Tiden strekker ikke til. Det er lange dager i jobben, og det er viktig for meg å ha tid med familien og følge opp sønnene mine mest mulig, sier Trøen.